Recyklujte s námi!

Kde lze odevzdat starý spotřebič?

PřinášímeVám možnost jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení. Ve spolupráci se společností BREN, s.r.o. máme k dispozic širokou síť sběrných míst a možnost bezplatného svozu. Více informací naleznete na webu www.bren-zlin.cz.

Na každém v současné době prodávaném elektrospotřebiči nebo jeho obalu, v záručním listu či v návodu na použití je uveden symbol přeškrtnuté popelnice. Ten značí, že tento výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace.

Místo zpětného odběru elektrozařízení můžete vyhledat zde.

https://www.elektrowin.cz/cs/images/resize/_118x120.

Zařízení, které bylo uvedené na trh do 13. srpna 2005, se označuje jako tzv. „historické elektrozařízení“ a nemá uvedené značení. Nicméně je potřebné, po skončení jeho používání, jej odevzdat také na místa zpětného odběru uvedená výše. 

 

 

Facebook BAND SERVIS CZ
ČeskyEnglishDeutschSlovensky

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout